Overige diensten

 Auditing in de financiële sector

           

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie:

"Auditing is het controleren van een organisatie. Auditing kan zich richten op het geheel van de organisatie maar kan ook een bepaald veld in een te onderzoeken organisatie of systeem onder de loep nemen."

"Een kwaliteitsauditor is een auditor die zich richt op de verbetering van de kwaliteit van bedrijfsprocessen."

"Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een organisatie werkt in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving."

De laatste jaren is er toenemende aandacht voor het “in Compliance zijn” bij alle soorten financiële ondernemingen. Dit wordt met name veroorzaakt door de komst van nieuwe financiële wet- en regelgeving zoals de WFT en de MiFID. Deze nieuwe wet- en regelgeving stelt zeer hoge eisen aan de onderneming. Vaak wordt dit als een extra belasting ervaren.

  • Dinkgreve Advies ondersteunt op effectieve wijze in het implementeren van de vereisten die volgen uit wet- en regelgeving.
  • Dinkgreve Advies voert zelfstandig kwaliteits audits uit.

Wilt u weten of uw onderneming voldoet aan de eisen van de WFT? Dinkgreve Advies neemt de complete klantdossiers met klantprofiel en klantadvies onder de loep.

 


 


Dinkgreve Advies