Testament en codicil

 

  • Wat gebeurt er met uw vermogen nadat u overlijdt?
  • Wie zijn uw erfgenamen?
     
  • Zijn er bepaalde personen die een bepaald geldbedrag, een sieraad, een schilderij of een antiek meubelstuk van u mogen erven?
     
  • Wie gaat de afwikkeling van uw nalatenschap regelen?

In een testament kunt uw nalatenschap exact regelen zoals u dat wilt. Er zijn diverse mogelijkheden met betrekking tot een testament, zoals het opnemen van bepalingen met betrekking tot de voogdij, bewind, executele en een uitsluitingsclausule. Een testament wordt opgesteld bij notariële akte en geregistreerd in het Centraal Testamentenregister.

In een codicil kunnen ook bepaalde wensen worden vastgelegd. Een codicil is een handgeschreven, gedagtekend en ondertekend document (deze hoeft dus niet bij een notaris te worden ondertekend). In een codicil kunt u bepalen dat u een bepaald goed of goederen (bijvoorbeeld kleding, sieraden of  inboedelgoederen) aan iemand nalaat. Deze goederen moeten per stuk omschreven worden. U kunt voor wat betreft deze zaken ook bepalen dat ze niet in de huwelijksgemeenschap van de verkrijger vallen.

Het is niet mogelijk om bij codicil een geldbedrag aan iemand na te laten of iemand tot erfgenaam te benoemen. Daarnaast is het sinds 1 januari 2003 niet meer mogelijk om bij codicil een executeur aan te wijzen. Een excuteursbenoeming in een codicil nog gedaan onder het oude recht is wel geldig. Aan de executeur moet dan wel het recht van inbezitneming van de nalatenschapsgoederen zijn toegekend, wil hij dezelfde bevoegdheden hebben als de executeur onder het nieuwe recht.

Het testament biedt ruimere mogelijkheden voor het regelen van zaken met betrekking tot uw nalatenschap, dan een codicil. Daarnaast wordt het testament geregistreerd in het Centraal Testamentenregister (CTR). In dit register wordt bijgehouden wie een testament heeft laten opmaken en wanneer en bij welke notaris dat was. Het CTR heeft geen inzage in de inhoud van het testament. Het CTR kan door iedere (kandidaat-)notaris namens de erfgenamen worden geraadpleegd. Een codicil wordt niet geregistreerd.


 


Dinkgreve Advies