Register Executeur

 

Register Executeur 

 


Afwikkeling nalatenschap

Met het overlijden van een dierbare breekt vaak een emotionele en moeilijke periode aan. Tegelijkertijd wordt u geconfronteerd met administratieve, financiële, juridische en fiscale consequenties van het overlijden. Dit terwijl zo’n emotionele periode veelal niet het beste tijdstip is om u hierop te concentreren en de juiste beslissingen hierin te nemen.

 

Belangrijke vragen die  bij het overlijden vrijwel meteen aan bod (moeten) komen zijn:

  • Is er een testament opgemaakt?
  • Is de nalatenschap positief of negatief ?

De (feitelijke) afwikkeling van de nalatenschap begint vaak pas na de organisatie van de uitvaart.

Als Register Executeur neem ik u veel regelwerk uit handen. Ik zorg voor de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde. Zo spoedig mogelijk wordt een inventarisatie van de nalatenschap gemaakt, waarna de boedelbeschrijving wordt opgemaakt; hierdoor ontstaat overzicht van alle bezittingen, vorderingen, verzekeringsuitkeringen en schulden. Alle noodzakelijke juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken worden door mij verzorgd. Alle betrokken instanties worden zo spoedig mogelijk geinformeerd en belastingaangiftes worden verzorgd.  Ik zorg voor een duidelijke, transparante en voorspoedige afwikkeling van de nalatenschap door gebruik te maken van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier. Via het nalatenschapsdossier hebben erfgenamen doorlopend inzage in de voortgang van de afwikkeling van de nalatenschap; er is een duidelijke en open communicatie met de erfgenamen. Natuurlijk leg ik als Register Executeur rekening en verantwoording af over de verrichte werkzaamheden.

 

Registratie nalatenschap

In het digitale dossier worden alle bekende informatie en documenten, die betrekking hebben op een toekomstige nalatenschap bewaard. U kunt hierbij denken aan het testament, het levenstestament, het codicil, de huwelijksvoorwaarden, uitvaartinformatie, verzekeringspolissen, gedane schenkingen, gegevens social media, enzovoorts. Ook is registratie van bezittingen en schulden mogelijk.
Door registratie van deze gegevens wordt de zoektocht voor erfgenamen en de executeur vereenvoudigd.


 


Dinkgreve Advies