Digitaal Nalatenschaps dossier

Naar mijn Nalatenschapsdossier

 

Als Register Executeur maak ik bij het afwikkelen van de nalatenschap gebruik van het persoonlijke digitale nalatenschapsdossier.

 

Digitale Nalatenschapsdossier
Het Digitale Nalatenschapsdossier is uniek in Nederland. Hierin worden namelijk alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap digitaal vastgelegd. Nabestaanden hebben via hun persoonlijke toegangscode doorlopend toegang tot dit digitale dossier en kunnen zo op een efficiënte en gedetailleerde wijze de voortgang van de afwikkeling volgen. Ook de communicatie met alle betrokkenen vindt plaats via dit nalatenschapsdossier.

 

Nalatenschapsregistratie
In het digitale dossier worden alle bekende informatie en documenten van bestaande klanten die betrekking hebben op hun toekomstige nalatenschap bewaard. U kunt hierbij denken aan het testament, de huwelijksvoorwaarden, uitvaartinformatie, verzekeringspolissen, gedane schenkingen, gegevens social media, enzovoorts.
Ook is registratie van bezittingen en schulden mogelijk.

 

Nalatenschapsverkenning
Aan de hand van de vragen van de Nalatenschapsverkenning wordt beoordeeld of de nalatenschap door de Register Executeur kan worden afgewikkeld.

 


 


Dinkgreve Advies