Welkom

‘Rust creëren door regelwerk uit handen te nemen’

Trots op het artikel in vakblad Erkend. Lees hier het artikel

'Rust creëren door regelwerk uit handen te nemen'

Het voorbereiden en afwikkelen van een nalatenschap is wellicht niet het eerste specialisme waaraan je denkt bij een SEH-erkend adviseur. Toch zijn er steeds meer van oorsprong hypotheekspecialisten die zich juist in dit deelgebied verdiepen. Zoals Sandra Kelder-Dinkgreve, die in 2014 de leergang Register Executeur volgde en met goed gevolg afsloot.

Haar carrière tot dat moment was al glansrijk. Nadat ze zes jaar als hypotheekadviseur had gewerkt, werd Sandra Kelder in 1999 zelf franchisenemer binnen De Hypotheekshop-formule. Binnen negen jaar bouwde ze haar vestiging in Badhoevedorp uit tot een goed lopend, vijf vrouwen sterk bedrijf.

"In 2008 kwam ik voor een keuze te staan. Door de groei was mijn rol steeds meer die van manager in plaats van adviseur. Daarbij verbreedde onze portefeuille zich steeds meer, iets wat eigenlijk niet goed binnen de formule paste. Moest ik investeren in het bedrijf of op zoek gaan naar een opvolger? Ik heb daar de hele zomer over nagedacht en besloot tot het laatste."

Balans zakelijk-particulier
Lang hoefde ze niet op die opvolger te wachten. In december van hetzelfde jaar was het contract rond en drie maanden later droeg ze haar bedrijf over. Zelf pakte ze haar rol als adviseur weer op in haar nieuwe bedrijf Dinkgreve Advies, dat zakelijke klanten onder andere helpt met compliance-vraagstukken en op het gebied van auditing.

"Hoewel het mijn wens was om ook particulieren te blijven helpen, verschoof de balans in mijn portefeuille meer en meer richting zakelijke klanten. Totdat in 2013 mijn vader overleed. Hij was 74 en nog steeds zakelijk actief. Daardoor was de afhandeling van de nalatenschap een stuk complexer dan wanneer hij en mijn moeder alleen pensioen en AOW zouden hebben gehad. Dat betekent overigens niet dat er in minder complexe situaties geen dilemma’s kunnen zijn. "

Register Executeur
Nadat ze in nauwe samenwerking met de accountant en de notaris haar vaders nalatenschap had afgewikkeld, besloot ze in 2014 de leergang Register Executeur te volgen bij Interfin. "Naast het feit dat de opleiding van hoog niveau is, kan ik gebruik maken van hun expertisedesk. Dat is erg nuttig als je eens wilt sparren over een aspect van de afwikkeling van een nalatenschap. Er zijn namelijk altijd meerdere wegen die je kunt bewandelen. Verder maken mijn klanten en ik samen gebruik van een digitaal nalatenschapsdossier, waarin alle relevante documenten worden opgeslagen."

Maar wat doet een Register Executeur nu precies? "Het belangrijkste is: rust creëren bij de erfgenamen door hen regelwerk uit handen te nemen. Bij de afwikkeling en begeleiding van een nalatenschap ondersteun ik de nabestaanden op het gebied van juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken. Daardoor neemt de kans af dat zij in zo'n emotionele tijd verkeerde beslissingen nemen."

Twee verschillende rollen
Als na een overlijden de nalatenschap moet worden afgewikkeld, kan Sandra Kelder daarbij in twee verschillende rollen worden ingeschakeld. "Uiteraard als executeur, als de erflater mij als zodanig heeft benoemd. Daarnaast treed ik op als boedelgevolmachtigde in opdracht van de erfgenamen."

De procedure verloopt volgens een vast stramien. "Allereerst inventariseer ik wat er wel en niet is vastgelegd. Natuurlijk is dat eenvoudiger als er zaken zijn geregistreerd. Vervolgens maak ik de boedelbeschrijving op, waarbij ik de bezittingen en schulden inventariseer. Ook informeer ik alle instanties die op de hoogte moeten zijn van het overlijden. Dat kan door middel van beëindiging of door een verandering van de tenaamstelling."

Feitelijke afwikkeling
"Dan volgt de feitelijke juridische, fiscale en financiële afwikkeling. Eventueel kan ik ook de belastingaangiftes verzorgen, afhankelijk van de complexiteit in nauw overleg met een accountant of boekhouder. Natuurlijk leg ik rekening en verantwoording af aan de erfgenamen.  Tot slot verlenen de erfgenamen na goedkeuring kwijting en decharge, waarna wordt overgegaan tot uitbetaling van de erfdelen."

Dat ze erkend SEH-adviseur is, helpt natuurlijk in veel opzichten mee in haar rol als afwikkelaar van de nalatenschap. "Denk bijvoorbeeld aan de procedure bij een spaarhypotheek na melding van een overlijden. Normaal gesproken gaat de verzekeraar over tot afkoop. Toch is dit lang niet altijd het beste voor de nabestaanden en kan de hypotheek in enkele gevallen geheel of gedeeltelijk worden voortgezet. Anders dan een notaris kijk ik `als Register Executeur in zulke situaties veel meer naar de gevolgen, vraag ik me af of die wenselijk zijn en ga ik eventueel op zoek naar alternatieven."

Toekomstige nalatenschappen
Hoewel iedereen die met een overlijden wordt geconfronteerd in principe bij haar terecht kan, is het prettig als de klanten van Sandra Kelder haar al bij leven inschakelen. "In het geval van zo'n toekomstige nalatenschap breng ik eerst in kaart wat er allemaal al is geregeld op juridisch, fiscaal en financieel gebied. Denk daarbij aan vragen zoals 'Is er een testament, en zo ja, is het nog actueel?' en 'Zitten alle relevante documenten, zoals onder andere toekomstige inkomensgegevens, verzekeringspolissen en bankgegevens, in het dossier?"

"Daarnaast adviseer ik over eventuele wijzigingen of aanvullingen op het bestaande testament en bespreken we het codicil, waarin de erflater specifiek aangeeft wie later welke persoonlijke eigendommen erft. Verder registreer ik alle wensen aangaande de afwikkeling van de nalatenschap. Steeds vaker komt ook het zogenaamde levenstestament ter sprake. Daarin geeft iemand aan wie namens hem mag handelen, mocht hij dat tijdelijk zelf niet kunnen. Met name voor ondernemers en alleenstaanden is zo'n levenstestament het overwegen waard."

Inzicht en overzicht
Een testament is overigens niet in elke situatie nodig, vertelt Sandra Kelder tot besluit. "Soms voldoet de wettelijke regeling en kunnen enkele wensen per codicil worden geregeld. Dat scheelt een gang naar de notaris. Maar in veel gevallen is het wel verstandig om een testament te hebben, bijvoorbeeld bij samengestelde gezinnen, ongehuwd samenwonenden of zelfstandig ondernemers. Een belangrijke taak van een Register Executeur is om mensen bewust te maken, zodat ze inzicht en overzicht krijgen. Pas dan kunnen ze immers een weloverwogen beslissing nemen."