Belastingplan 2019: belastingrente en erfbelasting

Geplaatst op 15-10-2018

Als gevolg van de problemen bij de Belastingdienst wordt op dit moment tijdelijk geen belastingrente in rekening gebracht bij overlijdens op of na 1 januari 2017.

Huidige regeling
Normaal gesproken wordt heffingsrente in rekening gebracht vanaf 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag.
Wijkt de Belastingdienst niet af van de aangifte dan stopt de periode waarover belastingrente wordt berekend 19 weken na ontvangst van de aangifte. De datum van de aanslag is in deze situatie dus niet van belang. 
Let op: als de Belastingdienst wel afwijkt van de aangifte dan wordt altijd rente berekend tot 6 weken na de datum van de aanslag.
De heffing van belastingrente kan eerder worden stopgezet door het verzoek tot het opleggen van een voorlopige aanslag. Dan stopt de periode waarover belastingrente wordt berekend 14 weken na ontvangst van het verzoek.

Nieuwe regeling?
Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2019 gepresenteerd. Daarin wordt voorgesteld om in de wet op te nemen dat geen belastingrente in rekening wordt gebracht ingeval de belastingaanslag erfbelasting is vastgesteld overeenkomstig een verzoek of overeenkomstig een ingediende aangifte, indien het verzoek of de aangifte is ontvangen voor de 1e dag van de 9e maand na het overlijden.

Bronnen:
- Artikel 30g Algemene Wet Rijksbelastingen
- Besluit staatssecretaris van Financiën d.d. 9 mei 2017
- Belastingplan 2019