Hele erfenis naar de pastoor, familie vangt bot

Geplaatst op 04-02-2020

AMSTERDAM - Mag de pastoor een volledige erfenis aanvaarden? De familie van een overleden vrouw, die haar nalatenschap aan de pastoor schonk, vond van niet. Maar de rechter vindt het testament geldig en vindt ook dat de ’herder van de parochie’ het geld mocht aanvaarden.

De familie stapte naar de rechter, ging in hoger beroep en zelfs in cassatie, maar dat mocht allemaal niet baten. Vrijdag werd de uitspraak gepubliceerd dat de Hoge Raad het cassatieverzoek afwijst.

Wilsbekwaam
De vrouw was wilsbekwaam toen ze haar testament opstelde en de pastoor had ook geen ongeoorloofde druk op haar uitgeoefend, vonden de rechters in eerdere uitspraken. Ze overleed op kerstavond 2014.

In 2009 had ze een testament opgesteld waarin de minderjarige kinderen van haar nicht als erfgenaam werden benoemd. Haar nicht benoemde ze als executeur.

Een jaar later veranderde ze dat. Voor de kinderen liet ze ieder een bedrag na ter grootte van het wat je een achternicht belastingvrij mag geven, en de rest zou naar de pastoor of de parochie gaan.

Lening voor de auto
De pastoor leende op een gegeven moment €12.000 van de vrouw om een nieuwe auto te kopen.
Toen de vrouw ernstig ziek was, heeft ze haar nicht verteld dat haar geld naar de pastoor zou gaan. Die lichtte de familie in. De familie stuurde een notaris naar de vrouw in het ziekenhuis om haar de gelegenheid te geven haar testament te veranderen, maar dat wilde ze niet.

De familie vroeg ook het bisdom om ervoor te zorgen dat de pastoor de erfenis niet zou aanvaarden, maar het bisdom vond dit een zaak tussen de vrouw en haar pastoor.

Spaargeld
De vrouw had in 2009 nog ruim €120.000 aan spaargeld en een safeloket (een kluis) bij de Rabobank. Vier dagen na haar overlijden legde de familie beslag op de bankrekeningen van de vrouw. Er stond toen nog minder dan €10.000 op en haar kluis was leeg.

De familie vermoedde dat de pastoor de vrouw al haar geld afhandig had gemaakt, wat zou komen door haar ’eenvoudige en kwetsbare persoonlijkheid’. De familie eiste ook terugbetaling van de lening voor de auto, met rente.

Vriendschap
De pastoor ontkent dat. Hij geeft aan dat hij bevriend was geraakt met de vrouw en dat zij daarom al haar geld aan hem naliet. Omdat zij een privévriendschap hadden, was hij niet gebonden aan gedragsregels van de kerk.

De rechter gaat daarin mee. De vrouw heeft de pastoor rechtsgeldig als enige erfgenaam opgegeven. Omdat de erfenis hem toekomt, doet het er niet meer toe of hij de lening voor de auto ooit heeft terugbetaald. De familie heeft het nakijken.

 

Bron: Telegraaf.nl