Erfbelasting 2020: vrijstellingen, tarieven successierechten

Geplaatst op 07-02-2020

In Nederland ben je erfbelasting verschuldigd over een erfenis die je ontvangt.
Er zijn vrijstellingen waarover je geen belasting hoeft te betalen. Je betaalt dus belasting over het bedrag dat boven die vrijstelling uitkomt.
De vrijstellingen zijn verschillend en hebben te maken met de verhouding die je had tot de overledene. De tarieven van de vrijstellingen worden ieder jaar bijgesteld. Datzelfde geldt voor de tariefgroepen van de belastingheffing. Hieronder staat het tarief erfbelasting en de vrijstellingen.

Erfbelasting 2020 en successierechten
De meesten van ons betalen niet graag belasting, maar de erfbelasting is voor velen toch de meest gehate belasting die er is. Niet alleen omdat de aangelegenheid een hele vervelende is (er is iemand overleden), maar ook omdat voor de zoveelste keer belasting moet worden betaald en uw erfgenaam later zeer waarschijnlijk over uw erfenis nog eens successierechten moet betalen aan de Belastingdienst. De enige oplossing om aan de erfbelasting te ontkomen is of alles zelf opmaken of tijdens uw leven een deel schenken aan uw kinderen of anderen die het geld goed kunnen gebruiken. Maar ja, u wilt uw erfgenamen natuurlijk goed achterlaten en daar hoort een prijskaartje bij.

Vrijstelling erfbelaasting 2020
De hoogste belastingvrijstelling bij de successierechten bestaat er voor de langstlevende partner. Die is ook wettelijk beschermd tegen vorderingen van de kinderen. Voor 2010 was een langstlevende ouder nog wel eens verplicht om zijn woning te verkopen als kinderen hun erfdeel opvroegen. Sindsdien en dus ook in 2020 is het zo dat de kinderen alleen een vordering krijgen op de langstlevende echtgenoot of echtgenote. Deze vordering wordt dan, al dan niet met rente, uitgekeerd zodra ook de langstlevende partner is overleden. Deze betere bescherming verhindert echter niet dat de erfbelasting die de kinderen moeten betalen door de langstlevende ouder wordt voorgeschoten. Als het hier om grote bedragen gaat, kan de langstlevende alsnog in problemen komen. Dit ondanks de vrijstelling van ruim 638.000 euro (cijfers Prinsjesdag 2019, Miljoenennota 2020):

Successierechten 2020, de vrijstellingen bij een erfenis:

Uw relatie met overledene Hoogte van de vrijstelling
Echtgenoot, echtgenote, partner € 661.329
Gehandicapt kind € 62.830
Ouder en ouders € 49.602
Kind, kinderen, kleinkind, kleinkinderen € 20.945
Overige erfgenaam € 2.208
 

 

chijven en tarieven erfbelasting 2020, successierechten, partner, kind:

Belaste deel van erfenis Partner, kind
€ 0 - € 126.723 10%
€ 126.723 en meer 20%
 

Schijven en tarieven erfbelasting 2020, successierechten kleinkind, andere in de directe bloedlijn van de overledene:

Belaste deel van erfenis Kleinkind en anderen in de bloedlijn
€ 0 - € 126.723 18%
€ 126.723 en meer 36%
 

Schijven en tarieven erfbelasting 2020, successierechten, oom/tante, broer/zus, buurman of anderen:

Belaste deel van erfenis Overig, oom of tante
€ 0 - € 126.723 30%
€ 126.723 en meer 40%