Een testament afsluiten via Skype

Geplaatst op 16-05-2020

Het parlement heeft de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. Uit artikel 26 volgt dat de notaris in bijzondere gevallen bijvoorbeeld een testament kan passeren zonder dat de betreffende cliënt de akte tekent of in dezelfde ruimte aanwezig is.

Controleren
Dat is opmerkelijk, omdat de wet normaliter eist dat cliënt en notaris met elkaar aan tafel zitten, zodat de notaris kan controleren dat hij de juiste persoon tegenover zich heeft en dat deze ook echt wenst en begrijpt wat in het testament wordt vastgelegd. Daarbij is non-verbale communicatie van groot belang.

Een Skype-testament mag echter niet zomaar worden gepasseerd. De Covid-19 wet stelt als duidelijke eis dat tweezijdige audiovisuele middelen moeten worden gebruikt. Via Skype of een ander kanaal voor videobellen kan gecontroleerd worden dat de cliënt alleen is en niet onder druk gezet wordt en dat hij of zij snapt wat de gevolgen zijn na het overlijden.

Auto-testament
Dat mag alleen als er echt geen andere mogelijkheden zijn, met name als de cliënt in quarantaine moet blijven. Een Skype-testament kan zelfs nietig zijn als de cliënt wel in persoon (op gepaste afstand) met de notaris kan overleggen. Daarom worden nu testamenten gepasseerd waarbij ouderen in de auto zitten, de notaris via de smartphone de akte uitlegt en door het autoraampje ziet dat de akte getekend wordt. Daar is nog geen woord voor in ons jargon.

Bron: Telegraaf