Schenkbelasting volledig in mindering bij schenkingen kort vr overlijden

Geplaatst op 29-09-2020

Schenkingen gedaan binnen de periode van 180 dagen vóór het overlijden van de schenker, worden tot de nalatenschap gerekend.

Dit betekent dat naast schenkbelasting ook erfbelasting moet worden betaald. Om dubbele belasting te voorkomen mag de betaalde schenkbelasting wel in mindering worden gebracht op de erfbelasting. Volgens rechtbank Noord-Holland voor het volledige bedrag. Dit is een wijziging ten opzichte van de door de Belastingdienst tot nu toe gehanteerde werkwijze die de schenkbelasting maar naar evenredigheid verrekent.

Rechtbank Noord-Holland besliste dat de betaalde schenkbelasting volledig in mindering kan worden gebracht op de erfbelasting. Volgens de rechtbank is noch in de tekst van de Successiewet noch in de wetsgeschiedenis namelijk steun te vinden om de schenkbelasting naar evenredigheid te verrekenen. De rechtbank steunt daarom op de wet. Artikel 7, tweede lid, van de SW houdt ongeclausuleerd in dat de schenkbelasting in mindering strekt van de erfbelasting. Deze schenkbelasting kan tot ten hoogste het bedrag van de uiteindelijk verschuldigde erfbelasting in mindering worden gebracht, maar verder zijn er geen beperkingen gesteld aan de hoogte van de vermindering. Om die reden kan de betaalde schenkbelasting volledig in mindering worden gebracht.

In de volgende gevallen is de 180 dagen regel overigens niet van toepassing:
 
  • Als voor de schenking een beroep wordt gedaan op een eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.
  • Als over de schenking inkomstenbelasting wordt betaald.
  • Als de schenking is gedaan vanwege een natuurlijke verbintenis.
Bron: Rechtbank Noord-Holland 15-03-2018 (datum publicatie 13-04-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:1997