Levenstestament blijkt best belangrijk

Geplaatst op 11-12-2020

Heeft u geen levenstestament? Een groot gemis, volgens de rechtbank Noord-Holland.

Het vermogen van een oudere dame is onder bewind gesteld. Haar overleden man heeft in 1986 een zogenoemd langstlevendentestament opgesteld. Hun kinderen kunnen daardoor hun vadersdeel niet zomaar opeisen. Volgens het testament kunnen ze dit wél doen als de langstlevende failliet gaat, hertrouwt zonder huwelijkse voorwaarden, of bijstand ontvangt. Er staat echter niet in dat de kinderen hun vadersdeel kunnen opeisen als moeder wordt opgenomen in een verpleeghuis.

Huis 'opeten'
In deze zaak is de gezondheid van de weduwe slecht. Ze verblijft in een zorginstelling en moet een eigen bijdrage betalen die deels gebaseerd is op de hoogte van haar vermogen. Populair gezegd: ze moet het huis opeten. Tot haar vermogen behoren echter ook de vadersdelen van de kinderen. Daarom vraagt de bewindvoerder aan de kantonrechter toestemming om die vadersdelen uit te betalen. Het vermogen van de patiënt zal daardoor dalen en daarmee ook de hoogte van de eigen bijdrage. De rechter weigert, omdat uitbetaling niet in het belang van de weduwe is.

Alles blijft dus bij het oude, inclusief die hoge(re) eigen bijdrage. De rechter overweegt nog dat als de vrouw dit anders had gewild, ze zelf eerder actie had moeten ondernemen. Bijvoorbeeld door een levenstestament te maken. De gevolmachtigde(n) had(den) dan haar hele vermogen kunnen wegschenken. De rechter was er in dat geval niet aan te pas gekomen. Uit deze uitspraak blijkt dus het belang van een levenstestament.

Bron: Telegraaf